Możliwości

Kiedy warto zastosować spawanie laserowe elementów metalowych?

Jedną z częściej przeprowadzanych prac z zakresu obróbki metalu jest spawanie. Dzięki procesowi spawania możemy wykonać trwałe połączenie dwóch elementów metalowych. Podobnie, jak inne procesy związane z obróbką elementów metalowych, również spawanie jest wciąż unowocześniane, wciąż pojawiają się innowacyjne rozwiązania, które usprawniają obróbkę i zwiększają jakość wykonania łączeń. Aktualnie najlepszą z dostępnych metod łączenia elementów metalowych jest spawanie laserowe.

Na czym polega spawanie laserowe, jak przebiega?

Spawanie laserowe można wykorzystać do połączenia ze sobą elementów z różnego rodzaju materiałów – różnych rodzajów stali, miedzi, aluminium oraz metal kolorowych. Metoda ta wykorzystuje energię wiązki laserowej do wykonania spawu – tak naprawdę to rozwiązanie jest znane już od dawna, jednak w ostatnich latach metoda ta została dopracowana, przez co możliwe jest wykonanie bardzo precyzyjnych i trwałych łączeń.

Najczęściej spawanie laserowe realizowane jest poprzez stworzenie jeziorka spawalniczego. Powierzchnia jest nagrzewana w miejscu styku wiązki laserowej z powierzchnią metalu, co doprowadza do jej stopienia. Jeżeli jest to konieczne, to może być zastosowany materiał dodatkowy – taki rodzaj obróbki określamy spawaniem hybrydowym (metodę tą najczęściej stosuje się w przypadku bardzo dużych elementów, gdzie konieczne jest możliwie trwałe połączenie). W zależności od specyfiki połączenia i wymagań technicznych można zastosować spawanie laserem, stosując tryb ciągły lub impulsowy lasera. Wybierając odpowiedni rodzaj impulsu, możemy dopasować metodę spawania do rodzaju wykonywanego łączenia, a także osiągnąć odpowiednią temperaturę, jaka oddziałuje na spawaną powierzchnię.

Jakie są zalety spawania laserem?

Największą zaletą spawania za pomocą lasera jest bardzo duża precyzja wykonywanych połączeń. Wykonana tą techniką spoina jest niewielka i bardzo estetyczna, więc nie ma konieczności dodatkowej obróbki. Spawanie laserem nie nagrzewa zbyt mocno powierzchni sąsiadującej z miejscem spawania, nie powoduje odkształceń elementu czy przebarwień. Dzięki dużej dokładności możliwe jest łączenie ze sobą nawet niewielkich elementów, a także elementów trudnospawalnych. Przy tym spawanie laserem umożliwia wykonanie spawu doskonałej jakości – niezależnie od kształtu łączonych powierzchni. Proces może zostać w pełni zautomatyzowany, co jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku produkcji seryjnej i wymagania dużej powtarzalności procesu.